PF 2023

Vážení obchodní přátelé, děkujeme za spolupráci v roce 2022, přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

INFORMACE K AKTUALIZACI SMLUV

Vážení odběratelé, v souladu s legislativními změnami platnými od 1.4.2014, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 274/2001 Sb.,o …

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990