• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Hlášení stavu vodoměru

Odečty vodoměrů provádí zaměstnanci naší společnosti INSTA CZ s.r.o. dle harmonogramu odečtů.

Jestliže jste nebyli zastiženi při odečítání vodoměru, zanechá náš pracovník na odběrném místě ve Vaší poštovní schránce odečtový lístek.

Odběratel provede tzv. samoodečet vodoměru a stav nahlásí prostřednictvím zákaznického portálu, který spustí kliknutím na ikonku portálu vpravo dole.

  • telefonicky přímo odečítači dle kontaktů na odečtovém lístku
  • osobně na adrese uvedené na odečtovém lístku
  • telefonicky na oddělení fakturace 724 710 289
  • bezplatná linka 800 490 490

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990