• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Základní údaje

Název společnosti – INSTA CZ s.r.o.

Sídlo společnosti – Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Právní forma – společnost s ručením omezeným

IČ – 25374311

DIČ – CZ25374311

Registrace – Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 15855

Statutární orgán – Vladimír Erben – jednatel

Bankovní spojení – ČSOB a.s.

Číslo účtu – 102607276/0300

Datová schránka – k5cb84i

Email – insta@insta.cz

Webové stránky – www.insta.cz

Středisko vodárenství – www.instavoda.cz

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990