• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Vyvážení a likvidace odpadních vod

Vážení zákazníci,

Tímto bychom Vás chtěli informovat, že společnost INSTA CZ s.r.o. od 01.11.2019 provozuje a nabízí k využití sací čistící vozidlo MAN. Toto vozidlo slouží k likvidaci odpadních vod z kanalizací, čistíren odpadních vod, domovních čističek, jímek a septiků. Vozidlo disponuje velkým sacím výkonem a dlouhou hadicí, takže není problém provádět vývoz odpadních vod ze septiků umístěných uprostřed zastavěných objektů.

Neváhejte nás proto kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech.

Pokud máte zájem o vývoz Vašeho septiku nebo žumpy zde je k nahlédnutí ceník služeb.

Stanoviště vozidla: Prostějov, Kojetínská 199/2, 796 01

DISPEČER: 

Tel.: +420 724 711 116
email: jaroslav.dracka@insta.cz

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990