• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Rozbory vody

Oblast Vyškov

Tučapy, Komořany, Podbřežice

Ježkovice, Ruprechtov, Podomí

Studnice u Vyškova

Oblast Prostějov

Myslejovice, Křenůvky

Vrbátky, Dubany, Štětovice

Oblast Olomouc

Bělkovice-Lašťany

Domašov u Šternberka

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990