• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

O společnosti

INSTA CZ s.r.o. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, svazky obcí, obce, průmyslové podniky, obchodní centra, zemědělské podniky.
Provozujeme vodovody a kanalizace v okresech Olomouc, Prostějov, Vyškov, Hodonín, Blansko. Vedle své hlavní činnosti, řeší řadu dalších aktivit, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Naše společnost se zabývá těmito činnostmi:

  • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  • výroba a dodávka pitné vody
  • vyhledávání poruch vodovodních řadů
  • vytyčování vodovodů v terénu
  • zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod
  • čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů
  • zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod
  • vyvážení jímek a likvidace odpadních vod

Vysoký standart všech aktivit je zaručen díky odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oboru.

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990