• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Zákaznický portál

Vážení klienti, spustili jsme pro vás zákaznický portál, který vám usnadní získání informací a komunikaci se společností Insta CZ s.r.o. Prostřednictvím portálu můžete vyplnit a odeslat některé formuláře, vyřešit požadavky ohledně vodovodu či kanalizace nebo získat odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

Zákaznický portál spustíte kliknutím na ikonu portálu vpravo dole.

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990