• INSTA CZ s.r.o.
    Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Napouštění bazénů

Jak na napouštění bazénů:


Jak napustit bazén, abyste sobě či sousedům v obci nezpůsobili komplikace? Stačí se řídit jistými pravidly.


Napouštění bazénů hlaste předem na provozní středisko vodovodů dle příslušné obce, kde s Vámi zkonzultujeme možnost napuštění. Příslušné kontakty najdete také na našich stránkách www.instavoda.cz.


Napouštějte pomalu


Klasická vodovodní přípojka nezvládne tak velký odběr najednou. Napouštění bazénů velmi zatíží síť, což může způsobit okamžitý nedostatek vody tam, kde jsou slabší zdroje nebo menší rezervoáry. Proto napouštějte bazén lehkým pootočením kohoutku po etapách, několik dní po sobě.


Pro představu, denní spotřeba vody na jednoho člověka je cca 120 l. Bazén má např. 15 m3 (15 000 l vody). Při napuštění bazénu najednou by byla spotřeba taková, jako by v domácnosti žilo 125 osob.


Napouštějte spíše v týdnu.


Ideální je napouštět bazén mimo odběrovou špičku, tedy nejlépe přes noc, cca mezi 21. a 5. hodinou ráno. Lepší jsou také všední dny, protože v obcích je méně lidí. Při spuštění většího množství kohoutů by totiž mohlo dojít k poklesu tlaku
ve vodovodním řadu. Lidem by pak mohla voda téct pomaleji.
Zakalila se voda? Přestaňte napouštět!


Pokud se v bazénu objevila lehce zakalená voda, vypněte kohout. Může za to rychlé proudění vody, které uvolnilo sedimenty na vnitřní straně potrubí. Jde o drobný nezávadný zákal, který ale může být nepříjemný. Vyčkejte, než se sedimenty usadí a můžete znovu napouštět.

+420 723 705 690

+420 605 219 016

+420 721 373 990